رتبه بندی شرکتها

جهت توضیح در رابطه با رتبه بندی شرکتها ابتدا باید لزوم آن را بدانید.
بسیاری از پروژه های بزرگ و دولتی و یا خصوصی به صورت مناقصه ای به شرکت های پیمانکاری و مجری واگذار می گردند ، این شرکت ها چه به صورت شرکتهای پیمانکاری و چه به صورت شرکتهای مشاور در این مناقصه ها شرکت می نمایند.
معیار ارزیابی این شرکتها علاوه بر قیمت های پیشنهادی جهت انجام پروژه، میزان توان فنی و سوابق کاری آنها نیز می باشد.
این میزان توان فنی و سوابق کاری که متشکل از نیروها و سوابق کاری آنها ، تجربه ی کاری و توان مالی شرکت است را با یک امتیاز از ۱ تا ۵ رتبه بندی می نمایند.
رتبه بندی شرکت ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می گیرد.
در واقع رتبه بندی شرکت یا همان گرید شرکت بر اساس استانداردها و آیین نامه های موجود در این سازمان و به میزان احراز شرایط لازم به شرکت های پیمانکاری و مشاور اعطا می شود.

رتبه بندی شرکت

پس چنانچه پس از بررسی موارد گفته شده در بالا ، شرکت‌ها واجد شرایط تشخیص داده شدند آنگاه می توانند گواهی تشخیص صلاحیت دریافت نمایند.
به این فرآیند اخذ گواهی تشخیص صلاحیت به اصطلاح رتبه بندی شرکت و اخذ گرید می گویند.

سازمان های دولتی حق انعقاد قرارداد با شرکت هایی که فاقد رتبه هستند را ندارند.

شرایط لازم جهت رتبه بندی شرکت ها

جهت اخذ رتبه ابتدا باید یک شرکت داشته باشید و چنانچه ندارید می بایستی یک شرکت را در حوزه کاری خود در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسانید.
نیمی از اعضای هیات مدیره می بایستی حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند.
به کار گیری یک مهندس که دارای ۷ سال سابقه بیمه رد شده از یک شرکت دارای رتبه، در هیات مدیره
دو نفر مهندس دارای سابقه بیمه و کار مرتبط به میزان ۳ سال ( اگر این دو مهندس عضو هیات مدیره باشند ، شرکت می تواند از دو شاخه متفاوت تقاضای رتبه بندی شرکت داشته باشد.

شرایط عمومی اخذ رتبه شرکت ها

عدم سوء پیشینه شرکت که منجر به محدودیت جهت انجام پروژه ها باشد.
عدم اشتغال در مشاغل دولتی برای مدیران شرکت

انواع رتبه بندی شرکت ها

رتبه بندی شرکت های مشاور
رتبه بندی شرکت های پیمانکاری
رتبه بندی شرکت های انفورماتیک
رتبه بندی شرکت های انبوه سازی
رتبه بندی epc

تفاوت شرکت های پیمانکاری و مشاور

شرکت های پیمانکار معمولا در پروژه های عمرانی ، ساخت و نظارت بر پیمانکار و به طور عموم اجرایی می باشد در صورتی که شرکت های مشاور در زمینه ی طرح ریزی و کارهای نظارت بر ساخت فعالیت دارند و بدین طریق واسطی میان پیمانکار و کارفرما محسوب می شوند.
جهت اخذ گرید و رتبه بندی شرکت های پیمانکاری امتیازها شامل امتیاز نیروی انسانی متخصص ، سوابق کاری و استطاعت مالی می باشند در صورتیکه در رتبه بندی شرکت های مشاور ، مازاد بر نیروی فنی و مهندسی، امکانات فنی و نرم افزاری نیز بررسی می گردند.
در شرکت های پیمانکاری رتبه بندی شرکت ها در یازده رشته طبقه بندی شده است که گرید آن ها از ۱ (بالاترین) تا ۵ (پایین ترین) امتیاز بندی می شود در صورتیکه شرکت های مشاور در پایه های ۱، ۲ و ۳ رتبه بندی می شوند.

سامانه تشخیص صلاحیت سازمان مدیریت

استعلام رتبه شرکت