ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص دارای شرایط و ملزومات خاصی می باشد که در این مطلب سعی شده توضیحاتی در این خصوص ارائه شود.

شرکت سهامی خاص، شرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن،‌ امور بازرگانی نباشد) که تمام سرمایه‌ آن منحصراً توسط مؤسسین ، تأمین‌گردیده و سرمایه‌ آن به سهام ، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، ‌محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.

در شرکت‌های سهامی خاص، همانند شرکت با مسئولیت محدود و بر خلاف شرکت تضامنی، مسئولیت هر یک از سهامداران در مورد بدهی‌های شرکت محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری شده در شرکت است و در صورت عدم کفایت مجبور نیستد اموال شخصی خود را در این را مصرف نمایند.

در ایران تفاوت شرکت‌ سهامی خاص با شرکت با مسئولیت محدود این است که شرکت با حداقل سه نفر سهامدار قابل تشکیل است و سهام نیز بدون نیاز به ثبت در دفتر اسناد رسمی قابل نقل و انتقال هستند و در شرکت مسئولیت محدود سرمایه به صورت اعلامی می‌باشد و هر چقدر که اعلام شود احتیاجی به واریز به حساب شرکت ندارد ولی در شرکت سهامی خاص الزاماً ۳۵٪ مبلغ اعلامی می‌بایست به صورت نقد به حساب شرکت واریز گردد و ۶۵٪ در تعهد مابقی ظرف ۵ سال تادیه گردد.

شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن در موقع تأسیس منحصراً بوسیله مؤسسین تأمین می‌گردد.

تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان «‌شرکت سهامی خاص»‌ باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت ، به طور روشن و خوانا قید شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص :

۱ – دو برگ اظهارنامه‌ تکمیل شده‌ شرکت سهامی خاص و امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیه‌  سهامداران.

۲ – دو جلد اساسنامه‌ شرکت سهامی خاص و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.

۳ – دو نسخه صورت جلسه‌ مجمع عمومی مؤسسین که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

۴ – دو نسخه صورت جلسه‌ هیأت مدیره که به امضا مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.

۵ –  فتوکپی شناسنامه‌ کلیه‌ سهامداران و بازرسین ( برابر اصل در دفتر اسناد رسمی )

۶ – ارائه‌ گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه‌ شرکت از بانکی که حساب شرکت در حال تأسیس در آنجا باز شده است .

نکته : درصورتی که مقداری از سرمایه‌ی شرکت، آورده‌ی غیرنقدی باشد ( اموال منقول و غیرمنقول ) ارائه‌ تقویم نامه‌ کارشناس رسمی دادگستری ، الزامی است و در صورتی که اموال غیرمنقول ، جزء سرمایه‌ شرکت قرار داده شود؛ ارائه‌ اصل سند مالکیت، ضروری است.

۷ – ارائه‌ مجوز در صورت نیاز، بنا به اعلام کارشناس اداره‌ی ثبت شرکت‌ها.

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت شرکت سهامی خاص با ما تماس بگیرید:

تهران :

۰۲۱-۸۸۲۳۱۰۰۲

۰۹۱۲۰۵۳۲۳۸۶

اراک :

۰۸۶-۳۲۲۱۶۶۶۰

۰۹۱۸۹۶۲۸۴۱۶