رتبه بندی شرکت پیمانکاری

شرکت های پیمانکار به شرکت هایی گفته می شود که معمولا در پروژه های عمرانی، ساخت و نظارت بر پیمانکار و به طور عموم اجرایی عمل می کنند.شرکت های پیمانکاری با توجه به قراردادها و امکانات و افراد امتیازآور از ۱ تا ۵ رتبه بندی می شوند که در واقع ۵ پایین ترین و ۱ بالاترین رتبه محسوب می شود. برای رتبه بندی شرکت­ پیمانکاری، ملاک اصلی تعداد نیروی فنی و مهندسی حاضر در هیئت مدیره­ یک شرکت است.در واقع امتیازها شامل امتیاز نیروی انسانی متخصص، سوابق کاری و استطاعت مالی می باشد.

انواع رتبه های پیمانکاری

۱- ساختمان و ابنیه

۲- راه و ترابری

۳- صنعت و معدن

۴- تاسیسات و تجهیزات

۵- کشاورزی

۶- آب

۷- مرمت آثار باستانی

۸- کاوش های زمینی

۹- ارتباطات

۱۰- نفت و گاز

۱۱- نیرو

مدارک لازم جهت اخذ رتبه بندی شرکت پیمانکاری:

۱- کپی برابر با اصل مدارک ثبتی شرکت

۲- مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل اساسنامه، اظهارنامه، روزنامه­ رسمی، تاسیس و تغییرات

۳- مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل اساسنامه، تقاضانامه، شرکت نامه، روزنامه­ رسمی، تاسیس و تغییرات

۴- کپی شناسنامه­  کلیه­ سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آن­ها

۵- کپی برابر با اصل شده­ مدارک تحصیلی اعضای امتیازآور شرکت

۶- تصاویر کلیه­ موافقتنامه­ ها

۷- تهیه­ سربرگ شرکت در سه نسخه

۸- اظهارنامه­ مالیاتی شرکت مربوط به آخرین سال مالی قبل از تشکیل پرونده که به تایید و مهر سر­ممیز مالیاتی مربوط رسیده باشد.

 

مدارک لازم جهت اخذ رتبه ی ۵ پیمانکاری:

الف) مدارک اشخاص حقوقی:

۱- روزنامه رسمی؛ تاسیس و تمامی تغییرات تا به امروز

۲- مدارک ثبتی برابر با اصل؛ مدارک ثبتی شامل آخرین اساسنامه، آخرین اظهارنامه ثبتی یا شرکتنامه و تقاضانامه

۳- کپی برابر با اصل آخرین صورتجلسه تغییرات ارائه شده به اداره ثبت

۴- کد اقتصادی

۵- کپی اجاره نامه یا سند محل شرکت به نام هیئت مدیره و یا شرکت

ب) مدارک اشخاص حقیقی:

۱- کپی شناسنامه و کارت ملی

۲- کپی برابر با اصل مدرک تحصیلی نفرات امتیازآور

۳- نمونه امضای کلیه نفرات

۴- عکس از کلیه نفرات

۵- اصل گواهی کار از شرکت های مربوطه دارای مدت کارکرد، نوع پروژه و سمت بعلاوه­ ی اصل پرینت بیمه نفرات دارای ۳ سال سابقه مرتبط

رتبه بندی خدماتی