شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام ، شرکتی است بازرگانی (مگر اینکه موضوع عملیاتی آن امور بازرگانی نباشد) که سرمایه آن به سهام تقسیم شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تامین میشود.

در این شرکت ، تعداد سهام داران نباید کمتر از سه نفر باشد و مسئولیت سهام داران محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. در این شرکت ، عبارت (سهامی عام) باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و اگهی های شرکت به صورت روشن و خوانا قید شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام :

الف)  ‌مدارک لازم جهت کسب اجازه‌ی پذیره‌نویسی شرکت سهامی‌عام در حال تأسیس، از مرجع ثبت شرکت‌ها:

۱- دو نسخه طرح اظهارنامه‌ی شرکت سهامی‌عام

۲ – دونسخه طرح اساسنامه‌ی شرکت سهامی‌عام

۳ –  دو نسخه طرح اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی

۴ – گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ۳۵%‌ سرمایه، تعهد توسط مؤسسین

۵ – فتوکپی شناسنامه‌ی مؤسسین

ب) مدارک لازم جهت تأسیس شرکت:

۱ – دو نسخه اظهارنامه

۲ – دو نسخه اساسنامه

۳ – دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین

۴ – دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره (‌تعداد مدیران، حداقل پنج نفر می باشد.)

۵ – آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه‌ی تعیین شده

۶ –  فتوکپی شناسنامه‌ی مدیران (‌در مورد اشخاص حقوقی، ارائه‌ی برگ نمایندگی، الزامی است.)

۷ –  گواهی بانک مبنی بر واریز ۳۵% سرمایه‌ی شرکت

۸ –  ارائه‌ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

۰۸۶-۳۲۲۱۶۶۷۰

۰۸۶-۳۲۲۱۶۶۹۰